ÖZEL EĞİTİMDE MATEMATİK (SAYI ÖĞRETİMİ)

“3” SAYISI ÖĞRETİM ÜNİTESİ

 

ÖĞRENCİNİN KİMLİK BİLGİLERİ

 

Adı Soyadı:

Doğum Tarihi:

Özür Türü:

Adresi:

Özür Türü:

Eğitim Aldığı Kurum:

Uygulamacının Adı Soyadı:

Öğrencinin Performans Düzeyi:

Öğrenci, öğretmen “beşe kadar say”  dendiğinde dört kezden üçünde “ bir, iki, üç, dört, beş” diye birer birer ritmik olarak sayar.

Öğrenci aynı türdeki gerçek nesnelerden oluşan ve çoklukları farklı olan iki nesne arasından dört kezden üçünde sayıca çok  olanı gösterir.

Öğrenci aynı türdeki gerçek nesnelerden oluşan ve çoklukları farklı olan iki nesne arasından dört kezden üçünde sayıca az olanı gösterir.

Öğrenci bak, al, göster, say, söyle, tek tek al, işaret et, parmağını koy, yönergelerinin her birini dört kezden üçünde yerine getirir.

Zaman:

Ortam:

Uzun dönemli amaç:

Kısa dönemli amaçlar:

 

 

“3” DOĞAL SAYISINI “ GERÇEK NESNELERİ VE RESİMLERİ KULLANARAK EŞLEME, SEMBOLLER GÖSTERİLDİĞİNDE SÖYLEME BECERİLERİ İÇİN” ÖLÇÜ ARACI KULLANMA YÖNERGELERİ

 

“3” sayısı ile ilgili alt amaçları ölçmeye hizmet eden Doğal Sayı Ölçü Aracı; gerçek nesneleri kullanarak eşleme, resimleri kullanarak eşleme, sayı sembolleri gösterildiğinde  söyleme basamakları için üç ölçü aracından oluşmaktadır. Buna göre aşağıda her bir sayının  gerçek nesneleri  eşleme, resimleri  eşleme, sayı sembolleri gösterildiğinde  söyleme ölçü araçları için kullanma yönergelerine yer verilmiştir.

“3” DOĞAL SAYISINI GERÇEK NESNELERLE EŞLEME ÖLÇÜ ARAÇLARI KULLANMA YÖNERGESİ

 

Ölçü Aracı’nın Amaçları:

1.       Öğrencinin önüne konulan gerçek nesne kümelerinin (ceviz, kalem, bilye, fasulye, ataç) içinden uygulayıcının aldığı ve o sırada söylediği sayıda 3 tane olanı almasına yönelik ölçü aracıdır.

2.      Öğrencinin önüne konulan gerçek nesne kümelerinin (ceviz, kalem, bilye, fasulye, ataç) içinden aldığı 3 tane nesne sayısını, aynı tip resimli kartlardaki aynı sayıda resim olan kartı göstermesine yönelik ölçü aracıdır.

3.      Öğrencinin önüne konulan gerçek nesne kümelerinin (ceviz, kalem, bilye, fasulye, ataç) içinden aldığı 3 tane nesne sayısını, farklı tip resimli kartlardaki aynı sayıda resim olan kartı göstermesine yönelik ölçü aracıdır.

4.      öğrencinin, uygulamacının gerçek nesne kümeleri (ceviz, kalem, bilye, fasulye, ataç) içinden aldıklarının sayısını 3 tane nesne olduğunu söylemesine yönelik ölçü aracıdır.

Öğrenciye gerçek nesneler gösterildiğinde, bunları aynı sayıdaki gerçek nesnelerle, aynı ve farklı türdeki resimlerle eşleme ve sayısını söyleme düzeyini belirlemeyi amaçlamaktadır.

 

Ölçü Aracı’nın Özellikleri

Bu ölçü aracı dört alt testten oluşmaktadır:

1.      Basamak: 3 gerçek nesneyi aynı sayıda gerçek nesneyle eşleme

2.      Basamak: 3 gerçek nesneyi aynı sayıda ve aynı türdeki resimle eşleme

3.      Basamak: 3 gerçek nesneyi aynı sayıda ve farklı türdeki resimle eşleme

4.      Basamak: 3 gerçek nesnenin sayısını sözel olarak söyleme

Ölçü Aracının Uygulanacağı Öğrenci Grubu Özellikleri

 Bu ölçü aracı iki ayrı miktardaki nesne kümeleri içinden 4 kezden 3 ünde çok ve az olan kümeyi gösterebilenlerle, 1-6 arasındaki sayıları birer birer ritmik sayma performansına sahip olan öğrencilere uygulanabilir.

Ölçü Aracında Kullanılacak Araçlar

Ölçü aracının birinci amacında kullanılacak araçlar: her biri en az 20 tane olan aynı büyüklükte ve renkteki ceviz, kalem, bilye, fasulye, ataç.

Ölçü aracının ikinci amacında kullanılacak araçlar: her biri en az 10 tane olan aynı büyüklükte ve renkteki ceviz, kalem, bilye, fasulye, ataç. Ayrıca 1-6 arasında ayrı ayrı ceviz, kalem, bilye, fasulye, ataç resimleri içeren 30 resimli kart. 3 sayısının ölçümünde kullanılacak resimli kartlar ise, ölçümü yapılan sayının kendisi ve kendisinden sonra gelen ilk iki sayıyı temsil eden kartlardır.

Ölçü aracının üçüncü amacı için kullanılacak araçlar: her biri en az 10 tane olan aynı büyüklükte ve renkteki ceviz, kalem, bilye, fasulye, ataç. Ayrıca 1-6 arasında ayrı ayrı elma, top, kuş, uğur böceği, silgi resimleri içeren 30 resimli kart. 3 sayısının ölçümünde kullanılacak resimli kartlar ise, ölçümü yapılan sayının kendisi ve kendisinden sonra gelen ilk iki sayıyı temsil eden kartlardır.

Ölçü  aracının  dördüncü amacı için kullanılacak araçlar: her biri en az 10 tene olan aynı büyüklük ve renkte ceviz, kalem, boncuk, silgi, çubuk, kalem traşdır.

Uygulama Ortamı

Öğrencinin  rahatça hareket etmesi ve amaçlı bir etkinlikte bulunmasına uygun bir oda. Öğrencinin gelişim özelliklerine uygun bir masa ve iki sandalye, çeşitli araçların konulduğu kapalı bir dolap yer alır. Ölçmede kullanılan gerçek nesneler kutunun ve kasenin, resimli kartlar ise zarflar içinde öğretmen sandalyesinin sağ tarafında ve yerde bulundurulur.

“3” Sayısı Uygulama Süreci

1)      Birinci bildirim için uygulayıcı ve denek masada karşılıklı olarak otururlar.

Uygulayıcı masanın üzerine içinde en az 20 tene nesne (ceviz) olan kaseyi koyar. Öğrenci isterse boncukları eline almasına ve bakmasına izin verilir.

 

 

3 DOĞAL SAYISINI  GERÇEK NESNELERDEN YARARLANARAK EŞLEME ÖLÇÜ ARACI

 

AMAÇLAR

 

UZUN DÖNEMLİ AMAÇ:  Öğrenci önüne konulan gerçek nesne kümesi (ceviz, kalem, bilye) içersinden sırasıyla aldığı 3 tane nesne  sayısını, 5 kezden 4ünde  üç tane nesne olduğunu söyler.

 

ALT AMAÇLAR:

 

1)      Öğrenci, uygulayıcının nesne (ceviz, kalem, bilye)  kümeleri içinden sırasıyla aldığı ve o sırada söylediği sayıda, üç ayrı nesne kümesinin en az ikisinden, üç tane nesne (ceviz, kalem, bilye) alır.

2)      Öğrenci, uygulayıcının nesne (ceviz, kalem, bilye) kümeleri içinden sırasıyla aldığı üç tane nesne (ceviz, kalem, bilye)  sayısını, sırasıyla önüne konulan 3’den 5’e kadar resim bulunan değişik üç kart dizisinden, ikisinde aynı sayıda ve türde resim olan kartı gösterir.

3)      Öğrenci uygulayıcının nesne (ceviz, kalem, bilye)  kümeleri içinden sırasıyla aldığı üç tane nesne (ceviz, kalem, bilye)  sayısını, sırasıyla önüne konulan 3’den 5’e kadar resim bulunan değişik üç kart dizisinden  aynı sayıda ve farklı türde resim olan kartı gösterir.

4)      Öğrenci uygulayıcının nesne (ceviz, kalem, bilye)  kümeleri içersinden sırasıyla aldığı 3 tane nesne sayısını, üç kezden ikisinde üç tane nesne (ceviz, kalem, bilye)  olduğunu söyler.

 

  

  

BİLDİRİM 1:

 

Öğrenci, uygulayıcının nesne (ceviz, kalem, bilye,fasulye, ataç)  kümeleri içinden sırasıyla aldığı ve o sırada söylediği sayıda, 5 ayrı nesne kümesinin en az 4ünde, üç tane nesne (ceviz, kalem, bilye, fasulye, ataç) alır.

 

ÖLÇÜT 4/5

 

SORULAR

1. Üç tane ceviz aldım, sen de üç tane al

2. Üç tane kalem aldım, sen de al

3. Üç tane bilye aldım, sen de al.

4. Üç tane fasulye aldım, sen de al.

5. Üç tane ataç aldım, sen de al.

 

 

 

BİLDİRİM 2:

 

Öğrenci, uygulayıcının nesne (ceviz, kalem, bilye,fasulye, ataç)   kümeleri içinden sırasıyla aldığı 5 tane nesne (ceviz, kalem, bilye,fasulye, ataç)   sayısını, sırasıyla önüne konulan 3’den 5’e kadar resim bulunan değişik 3 kart dizisinden, 4ünde aynı sayıda ve türde resim olan kartı gösterir.

 

ÖLÇÜT 4/5

 

SORULAR

1. Üç tane ceviz  aldım, sen de önüne konulan kartlar içinden üç tane ceviz  resmi olan kartı göster.( Öğretmenin önünde ceviz dolu kase, öğrencinin önünde de yan yana dizilmiş üç tane, dört tane, beş tane ceviz resmi olan üç ayrı kart)

2. Üç tane kalem  aldım, sen de önüne konulan kartlar içinden üç tane kalem  resmi olan kartı göster. ( Öğretmenin önünde kalem  dolu kase, öğrencinin önünde de yan yana dizilmiş üç tane, dört tane, beş tane kalem  resmi olan üç ayrı kart)

3. Üç tane bilye    aldım, sen de önüne konulan kartlar içinden üç tane bilye    resmi olan kartı göster. ( Öğretmenin önünde bilye  dolu kase, öğrencinin önünde de yan yana dizilmiş üç tane, dört tane, beş tane bilye    resmi olan üç ayrı kart)

4. Üç tane fasulye    aldım, sen de önüne konulan kartlar içinden üç tane fasulye    resmi olan kartı göster. ( Öğretmenin önünde fasulye  dolu kase, öğrencinin önünde de yan yana dizilmiş üç tane, dört tane, beş tane fasulye   resmi olan üç ayrı kart)

 

 

BİLDİRİM 3:

 

Öğrenci uygulayıcının nesne (ceviz, kalem, bilye,fasulye, ataç)  kümeleri içinden sırasıyla aldığı üç tane nesne (ceviz, kalem, bilye,fasulye, ataç)   sayısını, sırasıyla önüne konulan 3’den 5’e kadar resim bulunan değişik 3 kart dizisinden  aynı sayıda ve farklı türde resim olan kartı gösterir.

 

ÖLÇÜT 4/5

 

SORULAR

 

1. Üç tane ceviz  aldım, sen de önüne konulan kartlar içinden üç tane top  resmi olan kartı göster. ( Öğretmenin önünde ceviz dolu kase, öğrencinin önünde de yan yana dizilmiş üç tane, dört tane, beş tane top   resmi olan üç ayrı kart)

2. Üç tane kalem  aldım, sen de önüne konulan kartlar içinden üç tane kelebek   resmi olan kartı göster. ( Öğretmenin önünde kalem dolu kase, öğrencinin önünde de yan yana dizilmiş üç tane, dört tane, beş tane kelebek    resmi olan üç ayrı kart)

3. Üç tane bilye   aldım, sen de önüne konulan kartlar içinden üç tane tavşan     resmi olan kartı göster. ( Öğretmenin önünde bilye dolu kase, öğrencinin önünde de yan yana dizilmiş üç tane, dört tane, beş tane tavşan   resmi olan üç ayrı kart)

4. Üç tane fasulye   aldım, sen de önüne konulan kartlar içinden üç tane balon    resmi olan kartı göster. ( Öğretmenin önünde fasulye dolu kase, öğrencinin önünde de yan yana dizilmiş üç tane, dört tane, beş tane balon   resmi olan üç ayrı kart)

 

 

BİLDİRİM 4:

 

Öğrenci uygulayıcının nesne (ceviz, kalem, bilye)  kümeleri içersinden sırasıyla aldığı 3 tane nesne sayısını, üç kezden ikisinde üç tane nesne (ceviz, kalem, bilye)  olduğunu söyler.

 

ÖLÇÜT 2/3

 

SORULAR

  1. Kaç tane ceviz aldığıma bak ve söyle. ( İçinde ceviz olan kase)
  2. Kaç tane kalem aldığıma bak ve söyle. ( İçinde kalem olan kase)
  3. Kaç tane bilye aldığıma bak ve söyle. ( İçinde bilye olan kase) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !